Farligt arbete förbjuds

Bro Arbetsmiljöverket kräver att ett transportföretag gör åtgärdar ett antal risker i arbetsmiljön som utgör ett hot personalens liv och hälsa. Bland annat saknade en bilpress skydd mot krossning och klämning. Dessutom stod batterierna direkt på blöt mark med läckage av bränsle från bilpressen. Det skulle kunna orsaka en explosion eller brand.