Farligt arbete i hamnen förbjuds

VÄRTAHAMNEN Ett finskt dykföretag har belagts med dykförbud och hotas med vite på 50 000 kronor, efter en inspektion av Arbetsmiljöverket.

Vid kontrollen upptäckte Arbetsmiljöverket att företaget inte hade gjort någon riskbedömning eller dykplan för det aktuella dykarbetet på järnvägsfärjan Sea Wind. Det var bara två personer i dyklaget och det fattades reservdykare.

Myndigheten bedömde att det fanns en omedelbar fara för allvarliga personskador och meddelades genast ett tillfälligt förbud. Företaget har tre veckor på sig att överklaga beslutet.