Farligt avfall hamnar ofta i soporna

NACKA Vid en analys av vad hushållen i Nacka slänger i soporna har kommunen konstaterat att hushållen för det mesta sköter sig bra.

Ett undantag är farligt avfall, som batterier och nagellack, som i något större omfattning hamnar i soppåsen.

En orsak tror kommunen är att Nacka i dag har brister i avfallshanteringen när det gäller farligt avfall. I en del områden finns begränsad tillgång till miljöstationer och återvinningscentraler.

I sin rapport skriver kommunen att målsättningen är att utveckla avfallshanteringen så att det ska bli lättare att källsortera sina sopor.

Till 2018 planeras en uppföljande analys av hushållens soppåsar.