Fult och farligt – här är kritiken mot bygget

Boende oroar sig för att huset ska rasa och att arkitekturen blir förstörd när det byggs.
Boende oroar sig för att huset ska rasa och att arkitekturen blir förstörd när det byggs.
Horisontvägen idag.
Horisontvägen idag.
Som Lokaltidningen Mitt i berättat planeras 255 lägenheter byggas på garage i Skarpnäck. Flera boende oroar sig för att husen ska rasa för att byggnaden är anfrätt av fukt och rost. Och för att den prisade arkitekturen ska förstöras. Men enligt staden är det ingen fara.

Synpunkterna på de planerade lägenheterna på parkeringshus i Skarpnäck, är många bland de kringboende.

– Hur vågar man bygga bostäder på det där fallfärdiga rucklet? Det läcker in vatten och armeringen är helt rostskadad. Jag är rädd att det rasar och att människor dör som de gjort i Egypten och Pakistan , säger en boende.

– Vi besiktigade husen inför ombildningen till bostadsrätter och då blev vi avrådda från att köpa garaget för att det var i så dåligt skick, säger en annan.

Redan 2012 rapporterade Mitt i om problem med vattenläckage in i garagen. Och sedan Mitt skrev om byggplanerna har flera boende hört av sig och berättat att problemen blivit värre.

Mitt i ringde upp Hedda Nilsson Orviste, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Känner stadsbyggnadskontoret till det här?

– Ja jag pratade med byggaktören om det, men jag fick reda på det väldigt sent i processen och kommer att få in det materialet nu för granskning. Men konstruktionen är egentligen inget som vi reglerar i detaljplanen. Det prövas i bygglovsskedet, men självklart är det en viktig fråga.

Enligt byggaktören Green Park har de dock meddelat staden det som är nödvändigt att veta.

– Vi har redovisat det som är av betydelse för en påbyggnad, säger Thord Nordwall, konsult åt Green Park.

Att de inte upplyst om rost och betong som lossnar i garaget beror enligt honom på att det inte är relevant.

– De rostiga armeringsjärnen och skadorna på betongen är på ramper och parkeringsytor, inte på den bärande konstruktionen.

Hur vet man att det inte sprider sig dit?

– Vi har haft en konstruktör som har tittat på det och konstruktionen är intakt. Garagen kommer inte att rasa ihop och inte bostäderna heller, säger han.

Det är inte bara husets skick som väckt reaktioner – även förändringen av arkitekturen engagerar.

En del av området, kvarteret Varmfronten, fick 1983 Kasper Sahlin-priset av Sveriges Arkitekter. I sin motivering skriver de bland annat att kvarteret uppvisar en formmässig rikedom som är ovanlig och inspirerande. Särskilt beröm får kvarterets gårdar som med sina husfasader och planteringar anses bidra till en god bostadsmiljö.

Flera menar nu att den unika arkitekturen i området som helhet riskerar att förstöras om man bygger på garagen.

– Vi har ju gjort en gedigen kulturhistorisk analys. Och stadsmuseet har varit med på våra möten men vi har inte fått in deras samrådssynpunkter ännu. Men även om husen har ett bevaringsvärde så behöver det inte betyda att en påbyggnad är omöjlig, det betyder bara att man får ta avstamp i det och arkitekterna började med att göra det. Sedan är det ju subjektivt om man tycker att de har tolkat det på ett bra eller dåligt sätt, säger Hedda Nilsson Orviste.

Skarpnäck ritades av bland andra arkitekten Klas Tham och han har flera synpunkter på byggplanerna.

– Det är behjärtansvärt att bygga bostäder åt unga, men frågan är om det är rätt att göra det på ett område som har uppmärksammats för sina miljömässiga och arkitektoniska kvaliteter, säger han.

Framför allt är han kritisk till byggplanernas nuvarande utformning.

– Jag är faktiskt lite upprörd. Det finns ingen anledning att göra en påbyggnad som blir som en stor skärm i svart plåt. Det är fullkomligt dystert och man ska inte försämra människors utsikt bara för att man vill göra en hipp grej.

Hur skulle man kunna göra det på ett bra sätt?

– Det ska inte vara svart och inte plåt. Trä är ett jättebra material och det harmonierar mycket bättre med teglet. Det finns inget behov av att poängtera att det är tufft och byggt idag, det kommer att framgå ändå.

– Man ska också vara medveten om att de som bor innanför garaget kommer att få mycket mindre sol och kanske störas av festande ungdomar, därför är det väldigt viktigt att man ordnar en rejäl uteplats högst uppe i den nya delen mot sydsidan där ungdomarna kan sitta och sola och snacka och ha fester utan att det stör människor som bor innanför, säger han.

Boende i området har även framfört synpunkter på att man borde ha byggt hyresrätter i stället för bostadsrätter. Men det är enligt Hedda Nilsson Orviste, inte något som går att påverka nu.

– När vi fick projektet var det redan markanvisat av exploateringskontoret för bostadsrätter så det var redan beslutat, säger hon.

Läs mer om byggplanen här: 255 nya lägenheter på P-hus i Skarpnäck.