ANNONS

Farligt med snö på cykelvägarna

Under 2011 var olyckor bland cyklister och fotgängare den vanligaste olycksformen i trafiken.

Upplands-Bro är en av få kommuner som inte prioriterar snöröjning av gång- och cykelvägar.
ANNONS

– Snö på körbanan är oerhört mycket farligare för cyklister än för bilister, säger Christer Juul, ordförande för Cykelfrämjandets riksorganisation.

Det var vinter och halt väglag när Peter Agelii kom cyklande i hög fart vid järnvägsviadukten i Bro förra året. Under dagen hade det varit någon plusgrad och när temperaturen sjönk under den sena eftermiddagen blev underlaget glashalt. Plötsligt tappade framhjulet fästet om marken och Peter Agelii flög hjälplös över styret. Resultatet av vurpan blev ett krossat okben och inopererade titanplattor.

– Det kunde ha gått riktigt illa. Att jag bar hjälm räddade mig den dagen. Sedan dess använder jag alltid dubbdäck när jag cyklar vintertid, säger han.

En annan vintercyklare är Samuel Wenström. Han cyklar till jobbet tre dagar i veckan oavsett väder och anser att det största problemet med att cykla på vintern är att växlarna fryser fast.

– Jag använder cykeln av både ekonomiska skäl och för att få motion. Så länge vägarna är raka så brukar det gå bra, säger han.

Trots att han inte har utrustat sin cykel med dubbdäck har han än så länge inte råkat ut för någon olycka.

Peter Agelii var inte lika lyckligt lottad. Och han var långtifrån ensam om att cykla omkull förra vintern. Enligt Strada, som sammanställer olyckor där polis eller sjukvård har fått rycka ut, var singelolyckor bland cyklister den näst vanligaste olyckstypen i kommunen, efter fallolyckor bland fotgängare.

Kommunens trafikingenjör Susanna Huttunen uppskattar att de flesta fallolyckor inträffar i de centrala delarna av tätorterna.

– Olyckorna verkar ofta ske på gång- och cykelvägar inom tätorterna Bro och Kungsängen, antagligen på grund av att flest personer rör sig där.

ANNONS

Cykelfrämjandets riksförbund har granskat hur 18 kommuner i Stockholms län prioriterar snöröjning av gång- och cykelvägar. Av dem är det endast en kommun som prioriterar snöröjning av bilvägar i första hand – Upplands-Bro.

Organisationens sekreterare Eva Lind-Båth tycker att kommunen borde prioritera annorlunda.

– Det är oerhört svårt att cykla på oplogade vägar. Det är ju många villakvarter i kommunen och säkert många som tar cykeln till pendeltågsstationen.

Att kommunen prioriterar bilvägar i första hand beror på gammal tradition, enligt gatuingenjör Mikael Andersson. Kommunens förre gatuingenjör har helt enkelt bestämt den ordningen och så har det förblivit.

Susanna Huttunen ser detta som en viktig fråga och har arbetat fram ett förslag på ny prioriteringsordning i sin gång- och cykelplan som antas under våren.

– Om inte gång- och cykelvägarna är plogade är risken stor att cyklisterna använder bilvägarna i stället, vilket kan bidra till olyckor, säger hon.

Att många kommuninvånare väljer att ta cykeln även under vintern ser hon enbart positivt på.

– Absolut. Och vi kommer att arbeta ännu mer med att få fler att använda cykeln framöver.

Fakta

Flest cykelolyckor i centrala delarna

10 av de 37 trafikolyckor som rapporterades in till Strada förra året var singelolyckor bland fotgängare. Vid några av de tillfällena inträffade tre av årets fyra olyckor med svåra personskador.

Den näst vanligaste olyckstypen var singelolyckor bland cyklister – sju rapporterades in under 2011.

De allra flesta fallolyckor bland cyklister och fotgängare inträffade i de centrala delarna av tätorterna.

Allra flest olyckor inträffade på Bergvägen, Hjortonvägen och Lejondalsvägen.