Färre ­besök på ­bibliotek

JÄRFÄLLA Antal besök på biblioteken i Järfälla sjönk något i fjol, enligt statistik från Biblioteksföreningen. Järfällaborna gjorde i snitt runt sex besök på biblioteken per person i fjol, jämfört med sju besök 2011.

Antalet boklån låg kvar på ungefär samma nivå i fjol som 2011, knappt två böcker per besökare. Därmed hamnar Järfälla tillsammans med Sollentuna i botten över antalet utlånade böcker per person i länet.

Flest böcker lånar de som bor i Nynäshamn, knappt fem böcker per person.