Färre ansökte om föreningsbidrag

Teatern Reflexen var en av de kulturföreningar som ansökt föreningsbidrag.
Teatern Reflexen var en av de kulturföreningar som ansökt föreningsbidrag.
800 000 kronor har avsatts i bidrag för stadsdelens föreningar.

Men färre har i år ansökt om bidraget.

I årets verksamhetsplan har stadsdelsnämnden bestämt att 800 000 kronor ska gå till lokala föreningar i form av bidrag. Där inräknas även hyreskostnader för lokaler som används av pensionärsföreningarna.

Sista ansökningsdagen för föreningsbidraget var den 31 januari och totalt inkom 20 ansökningar, vilket var nio färre än förra året. Torsdagen den 17 mars ska Skarpnäcks stadsdelsnämnd fatta belut om förslaget godkänns.

Fakta

Föreningsbidrag Skarpnäck 2016

Barn och ungdomsföreningar: 40 000 kronor.

Äldreföreningar aktiviteter/verksamhet: 45 000 kronor.

Pensionärslokaler: 410 000 kronor

Kulturföreningar: 265 000 kronor

Föreningar för personer med funktionsnedsättning: 20 000 kronor

Övriga föreningar: 20 000

Källa: Stockholms stad