Färre arbetslösa efter jobbprojekt

Projekt där bidragstagare anställs hyllas som en framgångssaga av alliansen i Sollentuna.

I dag tar inte någon av deltagarna emot ekonomiskt bistånd.

Sedan våren 2011 har kommunen erbjudit arbetslösa arbeten i stället för socialbidrag.

En del har fått jobb inom kommunens egen organisation, men majoriteten av arbetstillfällena har kommunen vaskat fram från den privata sektorn.

Nu visar en utvärdering att projektet, som gått under namnet ”anställning i stället för bidrag”, varit lyckat. Den slutsatsen drar i alla fall alliansen i Sollentuna.

– Var femte person som påbörjade insatsen har i dag ett arbete. Det är ett otroligt lyckat resultat, säger Lennart Gabrielsson (FP), socialnämndens ordförande, i en kommentar.

Övriga arbetar kvar med ersättning från kommunen eller går på a-kassa.

Mest häpnadsväckande: inte en enda av de 30-tal personer som omfattades av insatsen får ekonomiskt bistånd (socialbidrag) från kommunen längre.

Även om ”anställning i stället för bidrag” kostat pengar inledningsvis så har det visat sig att projektet dessutom blivit lönsamt efter bara drygt nio månader.

– Vi spar inte enbart pengar utan lyckas även inkludera de som varit utanför i samhället. Det är visserligen statens uppgift att få ut folk i arbete men även kommunerna måste bidra. År 2010 fick 40 procent av de arbetslösa i Sollentuna ekonomiskt bistånd. Det stödet är inte till för de som kan och vill arbeta, säger Lennart Gabrielsson.

Kommunen har nu, stärkta av framgången, beslutat att förlänga projektet.

Föräldrar och ungdomar i åldern 20-25 år är fortsatt prioriterade målgrupper. Ett särskilt fokus läggs på de som fått ekonomiskt bistånd under en lång tid.

Oppositionen är försiktigt positiva till projektet men vill se fler uppföljningar.

– Vi har fått indikationer på ett missnöje med arbetsuppgifter. Jobben ska vara seriösa och om möjligt kopplades till tidigare arbetskarriär. Projektet ska inte utnyttjas bara för att få bort dem som bidragstagare från statistiken, säger oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S).