Färre barn är fattiga

Spånga-Tensta Barnfattigdomen har minskat i Spånga-Tensta. Det visar en ny rapport från Rädda barnen. Enligt rapporten har andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll minskat med 1,6 procentenheter till 25,9 procent mellan 2010 och 2011 som är det senaste året som undersökts.

Fattigdomen dock är fortfarande betydligt högre än i staden som helhet där siffran för 2011 är 13,7 procent.