Färre barn inom barnomsorgen

DANDERYD Enligt ­kommunens befolkningsprognos mellan 2010 och 2015 sker den största procentuella folkökningen i Danderyd inom befolkningsgrupperna 612 år och 6579 år.

Det vill säga att en kraftig ökning väntas ske av antalet barn i grundskoleåldern, från 3 330 (2010) till 3 647 (2015).

Samtidigt visar prognosen en stark nedåtgående trend inom barnomsorgsåldrarna 05 år, från 2 569 (2010) till 2 365 (2015).

Åldersgruppen 6579 år väntas öka från 4 042 (2010) till 4 352 (2015).