Färre barn söker till sommarkollo

STOCKHOLM Allt färre barn söker sommarkollo. Hittills i år har runt 3 000 barn sökt, jämfört med 4 223 i fjol och 4 671 barn 2010. Stockholms stad har nu förlängt ansökningstiden till den 18 april.

Staden tror att en förklaring till minskningen är att kolloplats numera söks via internet och att alla inte har en e-legitimation. Kostnaden för kollovistelserna har inte höjts.

Kolloplats kan sökas via Stockholms stads webbsida. Man kan även skriva ut en pappersansökan.