Min lokala hjälte

Färre bebisar föds på Kungsolmen

Förra året blev utökades befolkningen på Kungsholmen med 1470 personer och om ett par år väntas den spränga 70 000-vallen.
Förra året blev utökades befolkningen på Kungsholmen med 1470 personer och om ett par år väntas den spränga 70 000-vallen.
Det föds fortfarande många barn på Kungsholmen. Men inte lika många som tidigare. Ouppnåeliga bostadspriser och konkurrens om jobben tros vara orsaken.

69 363 själar var vid nyår folkbokförda i stadsdelen. Det är betydligt fler än för tio år sedan när befolkningen uppgick till knappt 56 000 personer. Under det senaste decenniet har det fötts många barn på Kungsholmen.

Men födelsetalet sjunker. De 1 785 barn per 100 000 invånare som föddes i fjol var 175 färre än året innan.

– Det är svårt att isolera en enskild orsak till minskningen i födelsetalet i Kungsholmen. Förändringar på arbets- och bostadsmarknaden samt studier kan ligga bakom, säger Bilal Atti, statistiker på Sweco Society som gjort en befolkningsöversikt som släpptes vid halvårsskiftet.

Fruktsamheten har sjunkit även i resten av stan, framför allt bland kvinnor under 30.

– En allt större andel kvinnor i den åldern studerar och de läser i genomsnitt längre. Slutet av 80- och tidiga 90-talets babyboom har satt sin prägel på arbetsmarknaden. Stora födelsekullar konkurrerar om jobben vilket senarelägger etableringen på arbetsmarknaden. Och det i sin tur kan påverka barnafödandet.

En annan orsak är den tuffa bostadsmarknaden, med priser som gör det svårt för unga familjebildande par att köpa lägenhet inom tullarna.

Så Kungsholmen har väldigt få barn och unga. Bara 16 procent av befolkningen är under 20 år gamla medan snittet för Stockholm ligger på 21 procent. Och trots att det föds många barn väntas andelen inte stiga under de närmaste åren. Men andelen unga vuxna mellan 20 och 39 år är i gengäld hög, precis som i resten av innerstan. Det är den gruppen som är i familjebildande ålder och som sedan flyttar från stadsdelen när barnen kommer.

På Kungsholmen finns, liksom på Södermalm och Norrmalm, stans mest tättbefolkade områden. Det som kallas Östra Sankt Göran, kvarteren mellan Alströmergatan, Gjutargatan, Kungsholms strand och Fridhemsgatan, är faktiskt det mest tättbefolkade i stan med 297 personer per hektar. Att jämföra med Marieberg där det bara bor 50 personer per hektar.