Färre besök och utlån på bibliotek

Trenden är likadan i hela landet. Antalet besökare och utlån sjunker på biblio­teken. Detta gäller även i Vaxholm och Österåker.

Förra året hade biblioteken i Vaxholm och Österåker sju, respektive sex procent färre besökare jämfört med året innan. Det visar preliminära siffror från Kungliga biblioteket (KB).

I bägge kommunerna har besöken dessutom minskat stadigt de senaste tre åren. Under 2012 minskade även utlånen med 2,8 procent i Vaxholm och med 2,7 i Österåker, jämfört med 2011.

Trenden i landet i stort är också att antalet lån och biblioteksbesök blir färre.

– När man drar ner på antalet biblioteksfilialer, på personal och bokbestånd så leder det till att allt minskar, säger Cecilia Ranemo, utredare på KB.

Enligt henne har biblioteksfilialerna i hela landet minskat med över 70 stycken – cirka sex procent de senaste fyra åren.

Enligt Ranemo utmärker sig Österåker negativt, inte bara i länet utan även jämfört med övriga landet.

– Österåker står ut på många olika sätt. Biblioteket har minst antal årsarbetare jämfört med hela landet och kommer på femte plats från slutet när det gäller mediekostnad. Du kan titta på nästan vilken variabel som helst så finns de i botten över de som har få resurser, säger hon.

I Vaxholm ligger bemanningen inom biblioteksverksamheten däremot närmare rikssnittet.

– Jag pratar med många bibliotekchefer och jag tror resultaten beror på två saker – på kommunernas skatteunderlag och vad politikerna som styr har för kunskaper om vad biblioteken kan göra för deras medborgare.

Lokaltidningen Mitt i har sökt kultur- och utbildningsnämndens ordförande Elisabeth Gunnars (FP) för en kommentar.

Fakta

Fler lån än länssnittet i Vaxholm