Färre böcker efter nya biblioteksregler

Färre nya böcker i Nackas bibliotek. Det kan bli effekten av kommunens nya ersättningssystem.

Fisksätra bibliotek hade bara 2 000 kronor att lägga på bokinköp i början av året.

Kärva tider kan vänta flera bibliotek efter kulturnämndens beslut att ändra ersättningssystemet för biblioteken.

– När vi började året hade jag 2 000 kronor att lägga in i budgeten för nyförvärv, säger Barbro Bolonassos, ­bibliotekschef i Fisksätra.

Hon säger att kulturnämnden därefter skjutit till ytterligare 33 000 kronor som kan användas för inköp. Men i fjol hade biblioteket 300 000 kronor mer att köpa litteratur för.

– Vårt uppdrag är inte särskilt utvecklingsbart längre, säger Barbro Bolonassos.

Tidigare ersattes biblioteken utifrån antal besök, utlån och öppettider. Men nu är det bara utlånen och antalet öppettimmar som bestämmer hur mycket verksamheten får – två faktorer som är svåra att påverka, enligt Barbro Bolonassos.

– Vi har erbjudit att ha fler öppettimmar, men det fick vi inte. Och det är det huvudsakliga problemet eftersom det är det enda sättet att få pengar till budget.

Det är samtidigt svårt att öka utlåningen om pengarna till nyförvärv minskar eftersom de flesta böcker som lånas är just nyinköpta böcker, menar hon.

Helena Torsslow, bibliotekschef vid Orminge och Nacka Forum bibliotek, håller med henne i flera delar.

– Har man lite pengar att köpa nya böcker för blir det en ond cirkel. Vi har ju våra parametrar öppettid och utlåning. Men på mina bibliotek kan vi inte ha längre öppettider och utlåningen går att påverka marginellt.

Hans Peters (C), ordförande i kulturnämnden, tror dock inte att det nya ersättningssystemet i sig ska ha någon större effekt på bokinköpen. Däremot konstaterar han att kommunens ansträngda budget gjort att biblioteken i praktiken fått mindre pengar att röra sig med i år.

Skulle något bibliotek drabbas negativt av ersättningssystemet finns det ”en öppning” i nämndens beslut, enligt Hans Peters.

– Man kan påtala problemet för nämnden. Men hittills har ingen kommit till nämnden med en sådan förfrågan, säger han.

Fakta

Traditionella böcker lånas ut allt mer sällan

Antalet utlåningar av fysiska böcker har minskat de senaste åren.

Sedan 2011 har antalet lån på folkbiblioteken sjunkit med 1,6 miljoner. En delförklaring till detta kan vara att 25 bibliotek stängts under perioden.

Utlåningen av e-böcker har däremot ökat, sedan 2009 med 289 procent.

Nackabiblioteken på­verkas inte budgetmässigt av hur många e-böcker som lånas ut.

Källa: Kungliga

biblio­teket