Färre bötfälls på Terapivägen

Terapivägen toppar fortfarande listan över flest parkeringsböter, men antalet har nästan halverats.
Terapivägen toppar fortfarande listan över flest parkeringsböter, men antalet har nästan halverats.
Terapivägen toppar fortfarande listan över Huddinges mest lappade gator. Men p-böterna har nästan halverats det senaste året.

Från januari till och med oktober i år har 409 parkeringsböter delats ut på Terapivägen i Flemingsberg. Det är nästan hälften så många som för förra året. Terapivägen är fortfarande den gata där flest bilägare fått parkeringsböter.

– Det är svårt att säga vad det beror på. Det är inte så att vi har haft någon ökat eller minskat bevakning på gatan, säger Lars Lantz, verksamhetschef för gatu- och parkdrift vid kommunen.

Petra Jonsson, trafikhandläggare och ansvarig för området, har inte heller hon någon förklaring till minskningen.

– Förmodligen har de läst sig att det blir för dyrt att parkera fel. Vi har också märkt av minskningen. Förr kunde vi ge böter till 13-15 bilar på ett tillfälle, nu är det kanske bara fem, säger hon.

Lars Lantz tycker att utvecklingen är positiv.

– För vår del lever vi inte av parkeringsintäkter, utan vi ser en ökad framkomlighet för snöbilar, sopbilar och uttryckningsfordon. Det är bara positivt om det är färre som parkerar fel, säger han.

Visättragatan har fått näst mest parkeringsböter i år. Där har 384 p-böter utdelats.