ANNONS

Färre delar ut ­olagliga vinster

ANNONS

Bostad Femton allmännyttiga bostadsföretag i länet delade ­under 2011 ut vinst till kommunerna. Ett av dem, Haninge Bostäder AB, har gjort en olaglig vinstutdelning på 2 257 000 kronor, enligt Boverket som varje år sammanställer uppgifterna i en rapport som lämnas över till regeringen. Nio företag i länet gjorde ingen överföring.

Antalet bolag som gjort olaglig utdelning har minskat kraftigt sedan den förra granskningen, då en tredjedel av de granskade företagen i länet lämnade ut mer än tillåtet.

En av orsakerna till förändringen kan vara den nya lagen som kom 2011 och bland annat innebär att det finns undantag från begränsningen om hur stor del av vinsten ett bostadsbolag får lämna som utdelning eller annan värdeöverföring till ägaren.