Färre fältare – slut på lördagsrundorna

Socialkontoret har inte budget för att täcka upp med en ny fältare.
Socialkontoret har inte budget för att täcka upp med en ny fältare.
De senaste åren har en medarbetare från kultur- och fritid förstärkt teamet med socialkontorets fältare. Men när tjänsten nu läggs om innebär det att fältarna inte längre kan jobba på lördagar.

De senaste två åren har en anställd på kultur- och fritidskontoret arbetat tillsammans med socialkontorets fältare.

– Tjänsten gick ut på att förmedla unga utanför föreningslivet till föreningarna i Väsby. Fältarna har bra upparbetade nätverk och då var det en stor fördel att arbeta tillsammans, säger Maria Röstberg, chef på kultur- och fritidskontoret.

Lugn terminstart på gymnasiet

Men i samband med att tre fritidsgårdar har återtagits i kommunal regi och öppnandet av Nav1 har en omorganisation skett på kultur- och fritidskontoret. Numera är den tjänsten förlagd till ungdomsenhetens verksamhet.

Jobbar färre helger

Detta får följder för fältarnas möjligheter att vara synliga och arbeta med unga i Väsby. När fyra personer kunde schemaläggas fanns möjlighet att vara ute fyra av sex helger nu bara varannan.

–Vi ser ett behov av att anställa en till fältare. Det påverkar all verksamhet, både kvällar och dagverksamhet i skolor. Men det ryms inte i vår budget, säger Eva Andersson Pihlblad, enhetschef på familjecentralen.

Lördagar är numera helt uteslutet schemamässigt. Det i sin tur påverkar ungdomsfältarnas möjligheter att arbeta.

– Det blir en dominoeffekt. Syftet med deras tjänster var att de skulle arbeta på fredagar och lördagar men de kan inte fälta ensamma. När det går försöker vi schemalägga dem på vardagar men de har andra arbeten att ta hänsyn till.

Viktig trygghetsinsats

Att det inte längre är möjligt för fältarna att vara ute på lördagarna tycker hon är beklagligt, särskilt med tanke på att det är just då unga är lediga och många rör sig på stan.

– Det är viktigt för att bidra till tryggheten och för att finnas till för de ungdomar som behöver oss.

Spårspring – ingen prio för polisen

Även kommunpolis Malin Sundström understryker hur viktiga fältarna är för arbetet med trygghet och att behovet av en till tjänst är stort.

– Det är svårt att mäta vilken skillnad de faktiskt gör. Om fältarna hjälper en full ungdom är det svårt att säga vad som hade hänt annars. Ingenting hade kanske hänt eller så hade personen inte längre funnit med oss. Jag vet vad som kan hända och förstår hur viktigt deras arbete är.