Färre fattiga barn i Bromma

Bromma Barnfattigdomen i Bromma minskar och är fortsatt lägst i stan. Det visar en ny rapport från Rädda barnen. Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll har enligt den minskat med 0,6 procent­enheter till 5,3 procent mellan 2010 och 2011 som är det senaste året som undersökts. I staden som helhet ligger snittet på 13,7 procent.