Färre flyktingar till Solna

I december förra året skrev vi om Solna stads planer på att ta emot uppåt 300 flyktingbarn. Det stora antalet gjorde att staden behövde utöka antalet boendeplatser och utreda var dessa barn skulle bo.

Men så här en bit in i februari verkar behovet ha minskat – och det rejält.

– Nu är det en helt ändrad situation än när vi pratade då i höstas. Hittills i år har vi fått åtta barn anvisade till oss, så vårt behov av platser är inte lika stort som det var före jul, säger Ann-Charlotte Fager, förvaltningschef på socialförvaltningen.

Staden hade börjat upphandla boendeplatser, men de planerna har nu stoppats.

– Vi har vart ute i en upphandling men den avbröt vi eftersom vi inte ser just nu att vi behöver fler platser. Vi avvaktar lite för att se vad det här beror på, om det är på grund av stängda gränser, att fler stannar kvar eller på grund av väderförhållanden, säger Ann-Charlotte Fager.

Även för evakueringsboendet på Stenbackaskolan är framtiden oviss.

– Staden har avtal till och med 30 april. Det är allt vi vet i nuläget, säger Fager.