Färre fulla och drogade bilförare anmäls

nyheter Allt färre fordonsförare som använt alkohol eller narkotika polisanmäls i Danderyd. Föra året anmäldes 23 påverkade fordonsförare och året dessförinnan 36. År 2010 anmäldes hela 45 alkohol- eller narkotikapåverkade förare i Danderyd.

Även i grannkommunen Täby har det skett en minskning. Vad den beror på är inte klarlagt.

Enligt Per-Inge Akterin, polischef i Danderyd, låter man alltid bilförare göra utandningsprov när man har hastighetskontroller i Danderyd, vilket man har nästan varje vecka.

– Förarna får blåsa rent rutinmässigt, säger Per-Inge Akterin.