Färre jobb för unga i sommar

ÖSTERMALM Nu är det dags för de ungdomar som vill ha ett sommarjobb inom Stockholms stad att lämna in sina ansökningar.

Men för de som bor inom Östermalms stadsdelsförvaltning finns betydligt färre sommarjobb än förra året.

Här kommer man att erbjuda 30 sommarjobb. Det är drastisk minskning jämfört med förra året då man erbjöd 60.

Bland de fackförvaltningar som erbjuder sommarjobb i hela staden finns flest inom trafikkontoret och kyrkogårdsförvaltningen, som erbjuder 200 respektive 130 jobb.

I år erbjuder stadens bolag och förvaltningar totalt runt 5 000 sommarjobb.