Färre krockar med vilt

Stockholm 1 460 vilt­olyckor i länet har rapporterats in till Nationella Viltolycksrådet under det första halvåret i år. Siffran för samma period förra året slutade på 1 558 olyckor.