Färre mattransporter i Salem

BOTKYRKA/SALEM Minskad klimatpåverkan med färre transporter. Det är målet med det nya projekt som sju kommuner på Södertörn deltar i. Projektet innebär att de leverantörer som kommunerna köper varor av kör dem till en gemensam omlastningscentral där de packas om och körs ut till äldreomsorg eller skolor. På så sätt minskar de antalet transporter när lastbilar inte kör kors och tvärs genom kommunerna. I torsdags började Salem med den samordnade utkörningen och i slutet av september väntas Botkyrka också haka på samarbetet. Målet med projektet är att halvera utsläppen av koldioxid till 2017.