Färre miljöbilar på vägarna

STOCKHOLM Andelen miljöbilar i länet har sjunkit kraftigt sedan årsskiftet – från 38 till 11 procent. Detta sedan definitionen av vad som är en miljöbil skärptes vid nyåret, vilket har lett till en förändring av miljöbilstyper.

Förra januari var den vanligaste miljöbilen i en så kallad 120-grams-diesel.

I år är den vanligaste miljöbilen i Stockholms län en gasbil.