Färre Nackabilister passerar vägtull

Nackabilister har i år passerat Stockholms vägtullar i mindre omfattning än för ett par år sedan. Jack Delin är lite förundrad med tanke på befolkningsökningen i Nacka. Fler kanske cyklar, eller tar bussen, tror han.
Nackabilister har i år passerat Stockholms vägtullar i mindre omfattning än för ett par år sedan. Jack Delin är lite förundrad med tanke på befolkningsökningen i Nacka. Fler kanske cyklar, eller tar bussen, tror han.
Färre Nackabilister färdas genom Stockholms vägtullar.

Bilisterna i Nacka går därmed mot strömmen jämfört med bilister i många av länets kommuner där bilresande ökar.

Mellan januari och augusti i år har Nackabornas bilåkandet genom Stockholms vägtullar, minskat med sex procent, jämfört med samma period 2013.

Det framgår av statistik från Transportstyrelsen.

Därmed skiljer Nackabilisterna ut sig mot bilister många av länets kommuner.

I norrort gick bilåkandet ner innan det plöstysligt tog en dramatisk vändning förra året. Samtididgt som kollektivtrafiken fick allt större problem ökade bilåkandet med cirka 15 procent. Även i Tyresö, Värmdö och Haninge Haninge har bilåkandet ökat, men här har ökningen varit marginell. Många lokala politiker har yttryckt farhågor för att antalet bilister kommer att öka om förslaget med neddragningar i busstrafiken går igenom.

Mikael Ranhagen, enhetschef vid Nacka kommuns trafikenhet, konstaterar att det alltid är svårt att uttala sig om statistik:

– Jag tror att folk reser på andra tider. Sett över en period på tio år kan vi se att Nackaborna inte reser lika mycket på morgonen som för tio år sedan.

Andra förklaringar kan enligt Malin Ranhagen vara att pendlare i Nacka, i takt med att det blir allt svårare att ta sig in till Slussen med bil, färdas på andra sätt till och från jobbet. Han nämner ett ökat intresse för Sjövägen, båtpendeln in till city, liksom ett ökat cykelpendlande.

Bilisten och Nackabon Jack Delin blir lite förundrad när han får höra om utvecklingen. Med tanke på befolkningstillväxten i kommunen tycker han att det borde vara tvärtom.

Förklaringar tror han kan vara att snabbussarna in till stan blivit effektivare, och att fler cyklar till jobbet. Själv bilpendlar han in till stan. Men med en utbyggd båtpendel, med ökad turtäthet, kan han tänka sig att välja bort bilen till förmån för båt, säger han.

Kurt Orton, tillförordnad pressansvarig vid Keolis, bussbolaget som kör busstrafiken i Nacka, säger att deras bolag ser en kraftig ökning av resandet med buss både i Nacka och Värmdö sedan 2011.

– Det blir trängre och trängre i bussarna, säger Kurt Orton.

Antalet resenärer har enligt Keolis beräkning ökat med tio procent sedan 2011. Om det är bilister som istället väljer att åka buss låter Kurt Orton vara osagt.

– Det kan man bara spekulera om, säger han.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande:

– Biltullarna borde leda till minskat bilåkade, inte ökat. Slussenombyggnaden leder inte till att man får lättare att ta sig fram med bil. Vi behöver Österleden snarast möjligt för att öka framkomligheten, både för bil och buss. Vi behöver en nord-sydlig förbindelse mellan Skeppsbron och Rindöfärjan, i synnerhet när regionen och Nacka växer. Det skulle avlasta innerstaden mycket, förbättra miljön och öka framkomligheten för oss i Nacka. Det är en otroligt viktig fråga för hela regionen.

Fakta

Så många passerar vägtullarna

Antalet passager vägtull, januari–augusti:

Nacka

2013 2 799 201

2015 2 637 436

= – 6 procentenheter

Värmdö

2013 640 680

2015 652 634

= + 2 procentenheter

Haninge

2013 1 307 611

2015 1 348 976

= + 3 procentenheter