Färre niondeklassare röker och dricker

Fler unga fimpar.
Fler unga fimpar.
Andelen elever i årskurs 9 som röker och dricker alkohol minskar i Upplands Väsby.

Det visar Stockholmsenkäten som nu presenterats.

Stockholmsenkäten ställer vartannat år frågor om tobak, alkohol och droger till elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Förra gången enkäten sammanställdes på hösten 2014 var resultatet i Upplands Väsby nedslående, framför allt när det gällde unga tjejer. Fler drack dagligen alkohol, fler rökte och fler använde narkotika än tidigare.

Årets resultat är mer positivt. I årskurs 9 har rökningen bland tjejer gått ner från 24 procent till 14 procent. Klart fler avstår helt från alkohol och även narkotikaanvändningen har gått ned något.

Det som fortfarande sticker ut negativt är rökningen bland tjejer i årskurs 2 på gymnasiet, vilket alltså i stor grad är samma elever som förra gången gick i årskurs 9. 37 procent röker ibland eller dagligen vilket är mest i hela länet.

Caroline Ankarström, preventionssamordnare i Upplands Väsby kommun, är ändå glad över att flera kurvor nu pekar åt rätt håll, även när det gäller den psykiska hälsan.

– I undersökningen 2014 noterade vi en oroväckande ökning av psykisk ohälsa bland flickor i årskurs 9. I årets mätning ser vi att flickornas hälsa i skolår 9 har förbättrats och ligger i stort sett i linje med övriga länets resultat, säger hon i ett pressmeddelande.

Kommunen har under de senaste två åren genomfört flera åtgärder för att vända de dåliga siffrorna, bland annat en särskild satsning på att få fler tjejer att komma till fritidsgårdarna.