Färre nöjda med sitt äldreboende

Rollator äldreboende
77 procent av de svarande på Lidingö är nöjda med sitt äldreboende.
Lidingö har en mindre andel person som är nöjda med sitt äldreboende jämfört med Sverige i stort. Sedan 2013 har andelen minskat för varje år, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Under våren skickade Socialstyrelsen ut en enkätundersökning till alla personer som fyllt 65 år och bor på särskilt boende. 77 procent av de svarande på Lidingö uppgav att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt äldreboende.

Det är en mindre andel jämfört med resultaten för både Stockholms län och hela landet, som låg på 82 respektive 83 procent. Andelen nöjda på Lidingö har också minskat något för varje år sedan 2013.

Svarsfrekvensen på Lidingö var 56 procent. Socialstyrelsen påpekar att det finns en risk att äldre med demenssjukdom och andra svåra sjukdomar inte kunnat svara på enkäten och att anhöriga i en del fall kan ha svarat i deras ställe.

Fakta

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

Lidingö

Mycket nöjd/ganska nöjd: 77 %
Varken nöjd eller missnöjd: 18 %
Ganska missnöjd/mycket missnöjd: 5 %

Stockholms län
Mycket nöjd/ganska nöjd: 82 %
Varken nöjd eller missnöjd: 12 %
Ganska missnöjd/mycket missnöjd: 6 %

Riket
Mycket nöjd/ganska nöjd: 83 %
Varken nöjd eller missnöjd: 12 %
Ganska missnöjd/mycket missnöjd: 5 %

Källa: Socialstyrelsen