Färre nya ansikten inom hemtjänsten

På två veckor kunde samma pensionär få möta 17 olika personer från hemtjänsten.

Nu har Botkyrka kommun ryckt upp sig – genomsnittet ligger nu på åtta personer på två veckor.

Ständigt nya personer som kom på hembesök från hemtjänsten. Så såg det ut för många äldre och andra brukare i Botkyrka förra året, enligt organisationen Sveriges kommuner och landstings mätning. Men i en ny mätning har situationen blivit avsevärt bättre.

Med 17 olika personer på en tvåveckorsperiod placerade sig Botkyrka under 2012 i landets bottenskikt. Men nu har personalkontinuiteten förbättrats till åtta personer. Det är även en bra bit bättre än fjolårets riksgenomsnitt på 13 personer.

– Vi har gått från många timvikarier till fler fast anställda, utan att det kostat oss mer pengar. En annan orsak är att vi vid schemaläggning ser mer utifrån medborgarnas behov och perspektiv, säger Gabriel Melki (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Att Botkyrkabor som har hemtjänst slipper möta olika personer hela tiden anser han är viktigt.

– Det leder till trygghet och kvalitet i omsorgen. Medborgaren vet vem som kommer och det ger en djupare relation mellan hemtjänstpersonalen och medborgaren.

Han fortsätter:

– Om samma hemtjänstpersonal kommer vet de också hur medborgaren vill ha saker och ting.

Hemtjänsten i Botkyrka har fått kritik från både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting för bland annat brister i bemötande och låg kompetens hos personalen. Men även där är ett förbättringsarbete i gång, berättar Gabriel Melki. Målet är att alla som jobbar i hemtjänsten ska vara undersköterskor eller ha kompetens som motsvarar vård- och omsorgsprogrammet.

– Från 2011 till 2012 steg den siffran från 50 procent till 61 procent, säger Gabriel Melki.

När det gäller bemötandet är en värdighetsgaranti på gång.

– Jag hoppas vi har ett förslag klart till senhösten.