Färre nya företag startas i Järfälla

Under 2013 startade 348 nya företag i Järfälla, en kraftig minskning jämfört med året innan.

I Upplands-Bro ökade tvärtom antalet nya företag kraftigt.

Linda Börjesson, näringslivschef i Järfälla kommun, säger att antalet nystartade företag i Järfälla, i fjol 348 stycken eller minus 19,6 procent jämfört med året innan, är volymmässigt ”okej”.

Men jämfört med en del andra kommuner i länet är antalet ”inte fantastiskt”.

– Jag skulle säga att antalet nya företag är inom det normala intervallet. Det kan variera så här mycket i antal år från år.

Antalet nystartade företag är viktigt för en kommun, enligt Börjesson.

– Ja, det är viktigt, det är en indikator på att det är ett generöst näringslivsklimat och att det råder en entreprenörsanda i kommunen.

Antalet nystartade företag beror på flera faktorer, så som konjunktur, tillgång till starta-eget-bidrag och utbildningsnivån kommunen.

– Ju högre utbildningsnivå i en kommun desto fler nystartade företag, enligt Börjesson.

Som exempel pekar hon på företagstäta kommuner som Danderyd, Lidingö och Solna. I Solna startar exempelvis nio nya företag per tusen invånare jämfört med sex i Järfälla, enligt berättar Linda Börjesson.

– Vi kanske skulle ligga på närmare sju företag per tusen invånare, tycker Börjesson.

I Upplands-Bro ökade i fjol tvärtom antalet nystartade företag med 19,5 procent.

Totalt startades 153 nya företag i kommunen.

Mathias Forsberg, kommunens näringslivschef, säger att han självklart är glad över att antalet nya företag ökar, men att han inte är förvånad över utvecklingen.

– Nej, det är ungefär som jag förväntat mig.

Han anger som förklaring att i Upplands-Bro arbetar man målmedvetet med att få fler företag att etablera sig i kommunen.

Men fortfarande är företagandet för lågt i Upplands-Bro, tycker han.

– Ju fler företag som startar desto fler livskraftiga företag får vi, säger Mathias Forsberg.

Fakta

Nya företag förra året: