Färre olyckor på vägar där fartkameror finns

Längs väg 268 har tre olyckor med personskador inträffat under årets sex första månader.
Längs väg 268 har tre olyckor med personskador inträffat under årets sex första månader.
663 stycken – så många fortkörare fångades av fartkameror längs landsväg 268 under första halvåret i år. Det är något färre än samma period året innan.

Totalt har de åtta fartkamerorna längs landsväg 268 mellan Vallentuna och Upplands Väsby fångat 663 fartsyndare på bild under årets sex första månader, visar siffror från polisens automatiska fartkameror.

Samtidigt har Transportstyrelsen registrerat tre olyckor med personskador.

Det är en minskning från förra året, både när det kommer till hur många personskador som rapporterats i anslutning till vägsträckan och hur många som kört för fort där. Under samma period i fjol åkte 717 personer fast för fortkörning och sex stycken olyckor med personskador skedde.

Det faktum att antalet olyckor har minskat verkar gå i linje med Rikspolisstyrelsens uppfattning om hastighetskamerornas inverkan på trafiksäkerheten.

– Statistiken visar att olyckorna går ner där kameror finns, säger Annika Thyni, chef på Rikspolisstyrelsens automatiska trafiksäkerhetsavdelning där kamerorna administreras.

Enligt henne sparas ungefär 20 liv per år i landet tack vare hastighetskamerorna, som dock inte alltid är igång.

– Vi aktiverar dem oregelbundet och försöker få in så mycket slump vi kan och täcka hela landet. Det är viktigt att det kommer blixtar så att folk kan se att de fungerar.

För även om många åker dit ska den som kör för fort ändå ha otur för att fastna på en av bilderna.

Under första halv­året har landets ungefär 1 100 fart­kameror tagit 127 000 foton på fortkörare.

Under 2014 och de kommande åren genomför Trafikverket en satsning på att sätta upp fler trafikkameror längs vägarna.

I år kommer cirka 200-300 nya kameror att monteras upp.

45 av dem kommer att sättas upp på vägar i Stockholms län.

Fakta

Nya kameror på flera vägar

Väg 76 mellan Norrtälje-Svanberga, 4 kameror. Är på plats och sattes i drift juni 2014

Väg 77 Gottröra-Rimbo-Rösa, 9 kameror. Är på plats och sattes i drift juni 2014.

Väg 273 mellan Herresta och Ösby, 2 kameror.

Väg 260 mellan Nynäsvägen och väg 229, 4 kameror.

Väg 280 mellan Söderhall och Edsbro, 8 kameror.

Förtätning på befintliga sträckor, väg 227 Dalarövägen mellan Jordbro och Skogalund, 4 kameror samt 268 mellan Teknikvägen och väg 264, 2 kameror.

Källa: Trafikverket