Färre överviktiga i Nacka än övriga länet

Över hälften av männen är överviktiga. Så många är överviktiga i Stockholm.
Det är främst bland män där övervikt är ett problem – i Nacka, länet och landet.
Nästan hälften av männen i Nacka är överviktiga. Trots det så är kommunen mindre överviktig än länet i helhet, enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten.

Hur mår befolkningen? Det här har Folkhälsomyndigheten frågat sig sedan 2004, då var nänligen första året man tillsammans med regioner och landsting runt om i landet genomförde den första nationella folkhälsoenkäten. Enkelt förklarat är det en enkät som syftar till att besvara nämnda fråga.

Den här informationen går att använda för att räkna fram BMI, Body mass index, och det kan berätta om en person har undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma.

Senast man gjorde enkäten var 2018, 40 000 slumpvist utvalda personer i åldrarna 16-84 år erbjuds att besvara enkäten som ställer en rad frågor, däribland mer raka sådana, hur lång är du? hur mycket väger du?

Andelen överviktiga

Bland Nackaborna visar siffrorna att 33% av kvinnorna och 47% av männen har ett BMI som är 25 eller högre, vilket klassas som övervikt. Jämför man med länet som helhet så är siffran 37% av kvinnorna och 52% av männen.

Nyligen presenterade Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, inom Region Stockholm, en jämförelse av andelen barn med övervikt och fetma i femton av länets kommuner, den visade att allt fler barn mellan fyra och tio år har övervikt och fetma.