Färre p-automater tar nu emot mynt

Sedan i våras går det inte att betala med mynt i ett flertal av stadens parkeringsautomater. Nu utökas myntstoppet med ytterligare 44 automater.

Sammanlagt finns nu 88 automater som inte tar emot mynt, vilket motsvarar 40 orocent av alla automater. Här är det istället kort eller betalning via mobiltelefon som gäller.

De automater som valts ut för myntutfasning är de som idag oftast gapar tomma på mynt. På varje sådan automat kommer det att finnas en hänvisning till närmsta myntautomat. I automater nära äldreboenden kommer det fortsatt att gå att betala med mynt, enligt staden.