Färre p-platser medan bygge pågår

Insändarskribenten tycker att sommaren borde ha fredats från vägarbetena.
Genrebild vägarbete.
I dag, onsdag, börjar arbetet med en bredare gång- och cykelbana på Källängsvägen. Bygget gör att det inte går att parkera på ena sidan vägen.

Mellan Norra Kungsvägen och Källängstorget breddas gångbanan till en bredare gång- och cykelväg, skriver Lidingö stad på sin webbplats. Syftet är att göra det säkrare för gående och cyklister.

Bygget gör att det från och med i dag, onsdag, inte längre går att parkera på Källängsvägens västra sida, mellan Utterbackens korsning och Källängstorget.

Arbetet beräknas vara färdigt i december.

LÄS MER: Norra Kungsvägen får snabbcykelväg