Färre parkeringsplatser i Ropsten

Ropsten Till september ska de 843 parkeringsplatserna i Ropsten ha krympt till 570. Orsaken är att Stockholms stad ska bygga ett logistikcentrum för bland annat transporter under byggandet av Norra Djurgårdsstaden. Det är de 320 parkeringsplatserna vid värmecentralen som får stryka på foten.

I samband med detta kommer parkeringspriset att höjas från 30 till 50 kronor per dygn. Anledningen är att man vill att framförallt infartsparkerare ska få tillgång till platserna.