Färre platser för flyktingar

DANDERYD Länsstyrelsen föreslår att Danderyds kommun tillhandahåller sju platser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn.

M, KD och C föreslår fem.

– Om vi ska har sju platser måste vi bygga ett boende. I dag har vi familjehemsboende. Fem platser innebär fler än fem barn. Så fort ett barn får ett beslut om permanent uppehåll kommer ett nytt, säger kommunstyrelsens ordörande Olle Reichenberg (M).

Jonas Uebel (FP) menar att Danderyd solidariskt ska rätta sig efter länsstyrelsens förslag.

– Vi har ett gemensamt ansvar att lösa flyktingbarnens situation och att det är futtigt att säga att vi inte kan upplåta sju platser, säger han.

Slutligt beslut i frågan fattas i kommunfullmäktige den 23 september.