Färre poliser har gett ökat drogmissbruk

Sickla.
I Nacka förekommer öppen droghandel efter polisens nedskärningar.
Ett av polisens medborgarlöften i Nacka och Värmdö 2017 är att förhindra missbruk bland unga.
Samtidigt har färre poliser lett till ett ökat drogmissbruk liksom en mer öppen drogförsäljning i Nacka.

– Det är ett exempel på att om polisen är för få är risken att kriminella får fritt fram att sälja narkotika, säger Tobias Nässén (M), ordförande i Nackas lokala brottsförebyggande råd.

LÄS OCKSÅ: Så ofta brukar ungdomar narkotika i Nacka och Värmdö

Polisen har tagit fram medborgarlöften för 2017. I Nacka handlar det om sex löften, i Värmdö tre löften (se faktarutan). Ett gemensamt löfte  i de båda kommunerna är att motverka missbruk bland unga. Samtidigt har antalet poliser i Nacka och Värmdö på ett år minskat med 20 procent, från 142 till 114 poliser.

Öppen droghandel

En konsekvens är enligt det lokala brottsförebyggande rådet i Nacka ett ökat drogmissbruk, där försäljning av droger sker mer öppet än tidigare.
– Det är ett exempel på att om polisen är för få är risken att kriminella får fritt fram att sälja narkotika. Det finns vissa tendenser att dom som bor i de områdena reagerar på det, säger Tobias Nässén (M), ordförande i Nackas lokala brottsförebyggande råd.

Kan utvecklingen vara likartad i Värmdö?

– Du måste prata med dom men jag skulle tro det. Värmdö är stort och i stora delar en glesbygd och en stor utmaning för polisen, säger Tobias Nässén.

Men Daniel Müller, ANDT-samordnare (alkohol, narkotika, dopning och tobak) i Värmdö håller inte mer.
– Vi har inga öppna drogscener på Värmdö, men det vore naivt att säga att det inte förekommer droger. Just därför bygger vi en starkare samverkan mellan bland annat skolor och fritidsverksamhet så att vi ska kunna uppmärksamma frågan och hantera den om den uppstår.

Hur märker ni av att poliserna har blivit färre i antal?

– Det är självklart att det blir skillnad när mansresurserna blir färre, men sedan handlar det för polisen om att prioritera rätt saker och där tycker jag att de har landat rätt. Nu ska de öka synligheten i Värmdö, säger Daniel Müller.

Genomfört trygghetsundersökning

Medborgarlöftena har tagits fram i samarbete mellan polisen och kommunerna. I Nacka genomfördes i höstas även en trygghetsundersökning för att fånga in invånarnas synpunkter, 1 800 personer tillfrågades.

Slutsatsen var att invånarna i Nacka kände sig tryggare än i motsvarande undersökning för tio år sedan, säger Tobias Nässén. 

Samtidigt framkom kritik mot polisen i enkäten, invånare tyckte inte att polisen inte är tillräckligt närvarande i deras områden.
– Viktigaste budskapet är vi ligger på polisen om att bemanna polisorganisationen. Risken är att om polisen inte är väl bemannad kan oroligheter blossa upp, säger Tobias Nässén.

Stoppa radikalisering

Ett annat medborgarlöfte polisen i Nacka ger, är att identifiera ungdomar som är i riskzonen att dras in i radikalisering inom våldsbejakande extremism. I Nacka finns enligt polisen exempel både på personer som ligger i farozonen att dras in i religiös extremism, som personer som ligger i farozonen att dras in i högerextremism.
– Vi vet att det finns personer som mår dåligt, som har koppling till extremism, säger Johan Kust, kommunpolis i Nacka.

Just nu håller tjänstemännen i Nacka kommun på att ta fram förslag på motåtgärder mot våldsbejakande extremism och har avsatt 100 000 kronor till detta.
– Det vi gjort hittills är att vi försökt att höja kompetensnivån i Nacka kommun för att lära mer. Kommunfullmäktige har också antagit en strategi mot våldsbejakande extremism, säger Tobias Nässén.

Om ett år ska uppföljningar göras för att se om medborgarlöftena uppfyllts.

Läs mer om Nacka: Kajen i Danviksstrand snart renoverad

Läs mer om Nacka: Miljonblåste Nacka kommun – får fängelse

Läs mer om Värmdö: Så otryggt är Gustavsbergs centrum

Läs mer om Värmdö: Glädje – privatisering stoppas

Fakta

Här är polisens medborgarlöften

Nacka

Förebyggande arbete mot missbruk av narkotika bland unga.

Identifiera ungdomar som är i riskzonen att dras in i radikalisering inom våldsbejakande extremism.

Ökad polisnärvaro där invånarna upplever störst otrygghet, kommunen ska genomföra trygghetsvandringar.

Fortsätta utveckla grannsamverkan för att förebygga inbrott i bostad.

Ge stöd, skydd och hjälp till invånare som blivit utsatta för brott.

Hastighetskontroller på utvalda gator och vägar för att sänka medelhastigheten.

Värmdö

Situations- och platsanpassade insatser. Polisen ska vid behov prioritera och rikta insatser mot platser och situationer som upplevs som otrygga bland kommunens medborgare. Gustavsbergs centrum ska prioriteras särskilt.

Fältsamverkan. Polisen och den kommunala fältverksamheten ska träffas regelbundet för att utbyta information och vidareutveckla samverkan kring rutiner vid gemensamma insatser.

Drogförebyggande arbete. Polisen och kommunen ska arbeta aktivt med ungdomar i riskzoner, bland annat samordnade insatser för att minska bruket av droger bland unga.

Källa: Polisen, Nacka kommun