ANNONS

Färre recept hämtades ut

ANNONS

STOCKHOLM Under 2013 minskade antalet uthämtade recept med 22 procent för barn i åldern 0–6 år i Stockholms län. Hösten 2012 hade landstinget flera kampanjer som riktade sig till föräldrar med barn i förskolan, vilket kan ha bidragit.

Även bland vuxna syns en minskning i antalet uthämtade recept på antibiotika. Försäljningen i Stockholm minskade med 10 procent, från 409 till 368 uthämtade recept per 1 000 invånare och år. Minskningen var något större än i resten av landet.

ANNONS