Färre säger upp hyreskontrakt

Signalistens omsättning på lägenheter har minskat.
Signalistens omsättning på lägenheter har minskat.
Omsättningen på lägenheter i Signalistens bestånd har minskat.

– Någonting hände vid årsskiftet. Vi fick inte alls in så många lägenheter som förut, säger Catarina Johansson Nyman, vd på Signalisten.

Hyreskontrakt är hårdvaluta i dagens bostadskris. Sedan i slutet av förra året och i början av 2016 har omsättningen på lägenheter inom Signalisten minskat.

– Någonting hände för cirka ett halvår sedan. Vi fick inte alls in så många lägenheter som förut. Kanske kan det vara tillfälligt men ändringen är ändå anmärkningsvärd, säger Catarina Johansson Nyman, vd på Signalisten.

Hon har pratat med andra bostadsbolag och även de har märkt av förändringen.

– Det är samstämt med kolleger i branschen. Det var som att folk inte sa upp sina hyresavtal längre, säger hon.

I genomsnitt ligger omsättningen på 10 procent, men förra året var man uppe på 13 procent i Signalisten.

– Omsättningen brukar fluktuera mellan 7–13 procent. Med omsättning menas antalet nya kontrakt som skrivs. Förra året hade vi dock flera helt nya lägenheter i ombyggda lokaler. Sen är det ju också högre omsättning på korttidskontrakt, säger hon.

Hon tror att den allt svårare bostadssituationen ligger bakom minskningen.

– Ett hyresavtal i Stockholm är en vinstlott. Förr så flyttade man om man hade behov av att flytta, men nu försöker man se om man kan behålla lägenheten. Man tänker att barnen kanske kan ha den så småningom, eller att det är bra att ha kontraktet kvar om samborelationen inte fungerar.

– Man vill så långt det är möjligt behålla ett hyresavtal. Man är beredd att slåss mer för att få behålla sin lägenhet eller hyr ut den olovligt i andra hand, säger Catarina Johansson Nyman.

I vissa fall tror hon att folk är beredda att låta en lägenhet stå tom.

– Har man en låg hyra på kanske 3000–4000 så tänker man att det kanske inte är så mycket i månaden. Lägenheten blir som en försäkring, säger hon.