Färre sjukdagar I spånga

Spånga Ohälsotalen i Spånga och Kista har sjunkit kraftigt de senaste åren. Det visar ny statistik från Stockholms stad.

2008 hade en genomsnittlig vuxen kvinna 43,8 sjukdagar och en genomsnittlig vuxen man 34,1. 2012 var dessa siffror nere i 31,8 och 26,1. Om dessa förändringar beror på faktisk bättre hälsa eller att det blivit svårare att få sjukersättning förtäljer inte statistiken.

Ohälsotalen i Spånga och Kista är dock fortfarande avsevärt högre än i övriga Stockholm, i snitt tio dagar mer per invånare under 2012.