ANNONS

Färre sjukhusbesök med vårdcoach

ANNONS

LÄNET En ettårsuppföljning av systemet med vårdcoacher till svårt sjuka patienter visar att en grupp av patienterna hade 59 färre vårddygn på sjukhus per år sedan de fått en coach.

En annan grupp, med hjärtsvikt, upplevde att de behållit sin livskvalitet trots att deras sjukdom förvärrats. Metoden ska nu utvecklas stegvis.

Vårdcoacher är en del av en vetenskaplig metod för patienter som ofta har stora behov av akut vård.