Färre ska bli utan värme vid rörbrott

För minst 16 miljoner kronor ska fjärrvärmenätet i Järfälla bli säkrare.

Detta för att inte 50 000 hushåll samtidigt ska kunna bli utan värme och varmvatten, vilket skett två gånger i år.

Fjärrvärmenätet i Järfälla, som till stora delar byggdes på 1970-talet, börjar bli ålderstiget. Nu byggs det delvis om.

– Vi väljer ut delar där vi kan sätta in ventiler och leda fjärrvärmen andra vägar vid avbrott, säger Fredrik Elgh, regionchef på energibolaget Eon.

I år har det varit två stora avbrott på fjärrvärmenätet i Järfälla vilket lett till att samtliga 50 000 anslutna hushåll blivit utan värme och varmvatten. Ett avbrott inträffade i våras och under sensommaren blev det avbrott igen då ett rör sprang läck.

– En del av rören är gamla och av sämre kvalitet, säger Fredrik Elgh.

För att slippa omfattande avbrott i framtiden bygger Eon nu delvis om fjärrvärmenätet. Sexton nya ventiler för en miljon kronor styck sätts in på ledningen. Ventilerna gör det möjligt att sektionsvis stänga av fjärrvärmen om ett rör börjar läcka. Arbetet ska vara klart under 2014.

– Det minimerar antalet hushåll som kan drabbas vid ett avbrott, säger Fredrik Elgh.

Fjärrvärme är något Järfälla även fortsättningsvis kommer att satsa på, enligt Fredrik Elgh. Men det finns orosmoln. En utmaning som gäller såväl Stockholmsregionen som landet, är att få fram tillräckligt mycket bränsle, som klassas som hållbara, till fjärrvärmepannorna, säger Fredrik Elgh.

Är det brist på bränsle?

– Nej, inte akut, det är mer en risk framöver med tanke på tillväxten i Stockholmsregionen.

Lennart Söder, professor på tekniska högskolan i Stockholm och expert på elektriska kraftsystem, sjunger också han fjärrvärmens lov:

– Fördelen är att fjärrvärmeverken kan producera både värme och el. Och i en framtid kan sol- och vindkraft komma att bli fjärrvärme, säger han.

Det minimerar antalet hushåll som drabbas vid ett avbrott.Fredrik Elgh, regionchef på kraftbolaget Eon