Färre skuldsatta hos Kronofogden

I hela länet minskade andelen skuldsatta hos kronofogden förra året.
I hela länet minskade andelen skuldsatta hos kronofogden förra året.
Antalet skuldsatta hos kronofogden minskade förra året i hela länet. I södra Roslagen fanns flest skuldsatta i Österåker, medan Danderyd hade lägst andel.

Totalt i länet minskade andelen skuldsatta hos kronofogden 2017, jämfört med året innan.

– Vi bedömer att minskningen hänger ihop med en stark svensk ekonomi, fler personer i sysselsättning och det fortsatt låga ränteläget, men också på att vi under 2017 beviljat rekordmånga skuldsaneringar, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

Minst skuldsatta förra året hade Danderyd (1,1 procent) och mest av roslagskommunerna (Norrtälje undantaget) hade Österåker (2,9 procent). I samtliga kommuner i södra Roslagen minskade antalet skuldsatta, utom i Österåker där 955 personer hade skulder 2017, jämfört med 940 året innan.


Andel skuldsatta av befolkningen

Andel av befolkningen i länet (18 år och äldre) med skuld hos Kronofogden, procent:


Källa: Kronofogden


I länet är det vanligast med skulder i Botkyrka. Där hade 6,4 procent av befolkningen i åldern 18 år och uppåt skulder förra året.

Generellt är skulder också vanligare bland män än bland kvinnor. I hela länet hade i snitt 2,7 procent av kvinnorna skulder 2017, medan motsvarande siffra bland männen var 5,2 procent.