Färre socionomer till nya psykiatrin

Företaget Prima tar över BUP Järva barn- och ungdomspsykiatrin. De ska själva välja sina anställda och inte automatiskt låta den nuvarande personalen vara kvar.

Den andra maj tar företaget Prima Barn AB över BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) i Järva från den tidigare entreprenören Praktikertjänst. Företaget kommer inte automatiskt att ta med sig den nuvarande personalen under övergången utan de kommer själva att välja sina anställda.

– Vi ombads att själva sköta bemanningen. Jag vet inte vilka i personalen som jobbar där nu är, men jag har bett verksamhetschefen att be de anställda som vill jobba kvar på mottagningen att kontakta mig, säger Primas vd Anna Wiklund.

Anna Wiklund tror att personalstyrkan kommer att vara ungefär densamma, det vill säga drygt 20 anställda, men det kommer att ske förändringar i fördelningen av personal.

Det kommer att satsas på psykologer och personal som är utbildade inom terapi på bekostnad av socionomer. Prima vann upphandlingen genom att vara billigare i pris: 13 miljoner jämfört med Praktikertjänsts 20 miljoner.

Det trots att Prima har lägre kvalitetspoäng. Stockholms län har sjutton BUP-mottagningar och fyra av dem är uppköpta av privata aktörer, varav Prima äger mottagningen i Haninge och nu även Järva och Botkyrka. Tidigare var det landstinget som ägde BUP i Järva, men sedan 2009 är mottagningen privatägd.

Jag har bett verksamhetschefen att be de anställda som vill jobba kvar kontakta mig.