Färre sökte sommarjobb

stockholm I år sökte 6 270 unga de 1 000 sommarjobben inom landstinget. Det var färre än förra året då det fanns 7 290 sökande.

– Minskningen kan bero på att åldersgruppen 16–18 år är något mindre i år, säger Lina Göransson, central samordnare för unga sommarjobbat på landstinget.