Färre tar bussen och fler tar bilen

Täbybon Catharina Larsson, 43, bilpendlar till Stockholm. Hon märker av att det är mer trafik.
Täbybon Catharina Larsson, 43, bilpendlar till Stockholm. Hon märker av att det är mer trafik.
Bantade tidtabeller, fler inställda turer och färre kollektivtrafikanter i hela norrort. Samtidigt ökar bilåkandet kraftigt, visar Mitt i:s granskning.

Under året har Täbybornas bilresor till och från stan ökat med nästan 100 000 turer.

Inflyttningen till nordostkommunerna avspeglar sig inte i kollektivtrafiken, enligt statistik som Mitt i begärt ut från SL. Tvärtom.

Under året som gått har bussåkandet minskat kraftigt i norrort. I snitt gjordes drygt 71 000 påstigningar per dygn, vilket är nästan 3000 färre än motsvarande period i fjol.

I augusti syntes även ett tydligt tapp på Roslagsbanan, där mer än var tionde resenär försvann. Detta efter en viss uppgång tidigare under året.

I stället ökar nu Roslagsbornas bilåkande kraftigt. Transportstyrelsens siffror för biltullarna vid Norrtull och Roslagstull visar att Täbyborna körde in och ut från city 820 289 gånger mellan januari och augusti i år.

Det är en ökning med 97 788 gånger, eller 14 procent, jämfört med samma period förra året. Siffrorna är ett tvärt trendbrott efter ett minskat bilåkande sedan 2011.

Täbybon Catharina Larsson, 43, bilpendlar till Stockholm. Hon märker av att det är mer trafik.

– Ja, köerna har ökat. De börjar redan i Täby innan de lättar upp när man kommer mot stan.

Hon åker sällan kollektivt eftersom hon bor långt från Roslagsbanan och inte tycker att busstrafiken fungerar.

Det finns fog för påståendet. Under året gick allt färre bussar i tid och de inställda turerna blev fler, visar statistik från SL. Dessutom gjordes kraftiga nedskärningar i tidtabellerna i hela norrort vid årsskiftet.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) vill inte kommentera uppgifterna om att kollektivtrafikanterna blivit färre.

– Man bör mäta ett längre tidsförlopp för att dra några slutsatser, säger han.

Däremot betonar han vikten av Roslagsbanans upprustning för att locka fler till kollektivtrafiken.

– Vi behöver stärka kollektivtrafiken i nordostkommunerna. Roslagsbanan är en av de viktigaste investeringarna som vi kan göra i närtid, säger han.

Jonas Eliasson är professor i transportsystemanalys på KTH. Enligt honom styrs trafikanternas val främst av kvalitet på färdmedel.

– Generellt så blir det överflyttning från ett transportmedel till ett annat om det första fungerar dåligt.

Han pekar även på ekonomiska faktorer som att bensinpriset just nu är lågt. Även nya Norra länken kan ha medfört att fler tar bilen.

Fakta

Så fungerade trafiken

Roslagsbanan 2014 2015

Inställda turer 1007 959

Punktliga avgångar 95,1% 94.4 %

Påstigande per dygn 37790 38750

Bussarna 2014 2015

Inställda turer 287 358

Punktliga avgångar 95,8% 94,3 %

Påstigande per dygn 74130 71250

(Siffrorna gäller januari till och med augusti för respektive år)

Fakta

Grafstatistik:

2011: 1,27 miljoner passager årets första 8 mån in och ut från Norrtull och Roslagstull från kommunerna Täby, Vallentuna, Vaxholm och Danderyd. Juli dock ej medräknat -då betalar man ej trängselskatt.

2012: 1,23 miljoner passager årets första 8 mån

2013: 1,20 miljoner passager årets första 8 mån

2014: 1,13 miljoner passager årets första 8 mån

2015: 1,31 miljoner passager årets första 8 mån

Fotnot: För Österåker saknas siffror för 2011 och 2012, därför är kommunen inte medräknad.

Danderyds egen kurva:

2011: 154 287 passager årets första 8 mån

2012: 151394 passager årets första 8 mån

2013: 146 105 passager årets första 8 mån

2014: 135 992 passager årets första 8 mån

2015: 176 485 passager årets första 8 mån