Färre nior i Tyresö når målen

undervisning
Sämre resultat för niorna i Tyresö 2017.
Resultaten för niondeklassarna i Tyresö sjönk under vårterminen i år jämfört med förra året på samtliga områden. Det är stora skillnader mellan skolorna i kommunen.

Årligen mäter skolverket resultaten för högstadieelever på tre områden: genomsnittligt meritvärde, andel elever som uppnått mål i alla ämnen och antal elever som är behöriga till gymnasiet.

Vårterminen 2017 sjönk resultatet för niorna i Tyresö på samtliga områden.

På Tyresö kommuns hemsida skriver verksamhetschefen för grundskolan, Johan Ahlkvist:

– Jag är naturligtvis inte nöjd, den här resultatkurvan måste vi vända.

Under rikssnittet

När det gäller antalet elever som nått målen i alla ämnena ligger nu Tyresös niondeklassare för första gången på flera år under rikssnittet, totalt sett.

Däremot är det stora skillnader mellan skolorna. På Nyboda skola, som får sämst resultat, är det under 50 procent som klarar målen i alla ämnen. På Tyresö skola, däremot, klarar över 90 procent målen, vilket är ett bättre resultat än förra året.

Positivt för 7:or och 8:or

Fler positiva resultat går att hitta om man tittar på sjuornas och åttornas resultat, som i båda fallen är bättre än året innan.

– Jag har fullt förtroende för våra lärare och rektorer, och det ser lovande ut inför nästa år. Men mitt jobb är att är att se till att alla elever får rätt förutsättningar att nå sina mål, där har vi en bit kvar, skriver Johan Ahlkvist på tyreso.se.

Fakta

Resultat niondeklassare i Tyresö

Andel elever som når målen i alla ämnen (9:or)

Dalskolan

 • 2016: 80,7%
 • 2017: 71,8%
 • – 8,9%

Kumla skola

 • 2016: 87,9%
 • 2017: 80,9%
 • -7%

Nyboda skola

 • 2016: 57,5%
 • 2017: 44,1%
 • -13,4%

Strandskolan

 • 2016: 94,1%
 • 2017: 86,4
 • -7,7%

Tyresö skola

 • 2016: 86,8%
 • 2017: 90,9%
 • +4,1%

Totalt

 • 2016: 78,3%
 • 2017: 73,8%
 • -4,5%

Resultaten är från vårtermin respektive år

Behörighet till gymnasiet

Andel totalt i Tyresö

 • 2016: 88,8%
 • 2017: 86%

Meritvärde snitt i Tyresö

 • 2016: 231,2
 • 2017: 225,9
Källa: Skolverket