Färre unga brottslingar i Stockholm

länet Stockholms län är det enda i landet som har lyckats med att minska andelen ungdomar som dömts för brott, enligt en ny undersökning från SVT.

Skärholmen och Ronna i Södertälje är två områden där de dömda ungdomarna blivit färre, jämfört med en likadan undersökning som gjordes för tio år sedan. SVT har med hjälp av Statistiska centralbyrån kartlagt bostadsorterna för ungdomar 15–19 år som någon gång dömts för ett brott.