Färre unga dömda i år

DANDERYD Antalet Danderydsungdomar i åldern 15–17 år som hade blivit dömda för brott var 18 stycken förra året. Året dessförinnan var de 20 stycken och år 2012 var det 28 ungdomar i åldersgruppen som blivit dömda.

Förra året fanns det 1 320 ungdomar i Danderyd i åldersgruppen 15–17 år. Siffrorna kommer från landstingsdatabasen Kolada.