Färre unga dricker – fler använder knark

Alkoholkonsumtionen går ner. Narkotikabruket går upp.

Så kan årets drogvaneundersökning bland niondeklassare och gymnasieungdomar summeras.

Drogvaneundersökningen, kallad Stockholmsenkäten, besvaras vartannat år av länets elever i grundskolans årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet.

Syftet är att kartlägga bland annat ungdomarnas användande av alkohol och narkotika. I Nacka har enkäten gjorts sedan 2008.

Resultatet av årets enkät i Nacka blir offentligt senare den här veckan. Lokaltidningen Mitt i kan dock redan nu presentera resultatet:

– Vad vi kan se, och det är positivt, är att fler unga väljer att inte dricka alkohol, men också att det är färre storkonsumenter, säger Marie Haesert, drogförebyggare i Nacka kommun.

Som storkonsument räknas elever som vid ett och samma tillfälle antingen dricker en flaska vin eller fyra starköl. Att andelen storkonsumenter minskar tror Marie Haesert beror på attitydförändringar bland unga, en medvetenhet om att det är farligt att dricka alkohol.

Även andelen unga som aldrig dricker alkohol ökar.

– Det är mer än hälften som aldrig dricker, det är jättepositivt, säger Marie Haesert.

Utvecklingen när det gäller narkotikabruket går där­emot åt rakt motsatt håll, särskilt i gymnasiet. Andelen flickor i tvåan som använt narkotika ökade från 20 till 23 procent, och pojkarna från 35 till 39 procent.

– Vad vi ser är tyvärr fortsatt utveckling av hög konsumtion av framför allt cannabis.

Marie Haesert tror att detta har flera delförklaringar, framför allt har det skett en attitydförändring till narkotika bland unga och det hon kallar liberaliseringskrafter i samhället.

– Det är lätt att få tag på narkotika på nätet, säger hon men betonar samtidigt att det stora flertalet unga inte använder narkotika alls.

Några extra insatser med anledning av det ökade narkotikabruket planerar inte kommunen.

– Nej, vi har precis fått siffrorna. Jag tycker ändå att vi redan gör mycket. Nu får vi följa utvecklingen, säger Marie Haesert.

Kaisa Snidare på enheten för social utveckling på länsstyrelsen, som ansvarar för Stockholmsenkäten, säger att resultaten i enkäten går att lita på eftersom de svar som bedöms som oseriösa först har sorterats bort.