Färre unga går utan jobb

Sundbyberg Det har ljusnat på arbetsmarknaden för Sundbybergsbor mellan 18 och 24 år. Andelen öppet arbetslösa unga vuxna har minskat från 5,3 till 3,5 procent det senaste året. Sundbyberg har som mål att halvera ungdomsarbetslösheten fram till 2018 och har utvecklat ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

– I dag når vi fler unga vuxna i ett tidigare skede och det är även personer som kanske inte varit aktivt jobbsökande. Vi kan se att det har gett resultat i form av att fler unga människor har fått arbete, säger Anne Gerdin, strategisk chef för arbetsmarknad och utbildning i ett pressmeddelande.